Skip Menu

여러분의 꿈을 보육·가정상담학과에서 찾으세요. Department of Childcare & Family Counseling

학사일정Department of Childcare & Family Counseling

HOME > 커뮤니티 > 학사일정

01 2019학년도 학사일정

2019학년도 학사일정 입니다.
◎ 2018-1학기(15주 편성) ◎ 2018-2학기(15주 편성)
-개강일 : 3월 4일    -종강일 : 6월 19일
-수업휴강일 : 5월 1일(근로자의날), 5월 6일(대체공휴일), 6월 6일(현충일)
-수업보강일 : 6월 12일(근로자의날), 6월 10일(대체공휴일), 6월 11일(현충일)
-하계방학시작일 : 6월 20일
-개강일 : 9월 2일    -종강일 : 12월 20일
-수업휴강일 : 9월 12~13일(추석), 10월 3일(개천절), 10월 9일(한글날), 10월 22일(개교기념일)
-수업보강일 : 12월12~13일(추석), 12월9일(개천절), 12월11일(한글날), 12월 10일(개교기념일)
-동계방학시작일 : 12월 21일
2017년도 월별 일정 안내
달력 일정안내
3월
3월
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

30

31            
∙1일: 삼일절
∙4일: 개강일
∙7~8, 11일 : 수강정정
∙27일: 수업일수 1/4선
 
 4월
4월
             
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

∙2일: 학기경과일수 30일째

∙5일: 수업일수 1/3선
∙22~26일 : 중간시험
∙24일: 수업일수 1/2선

 5월
5월
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

∙1일: 근로자의 날

∙2일: 학기경과일수 60일째
∙5일: 어린이날
∙6일: 대체공휴일(어린이날)

∙12일: 석가탄신일
∙13일: 수업일수 2/3선

∙21일: 수업일수 3/4선

6월
6월
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

∙1일: 학기경과일수 90일째

∙6일: 현충일
∙10~12일 : 수업보강일
∙13~14, 17~19일 : 기말시험
∙20일: 하계방학시작일
∙24일 ~ 7월 12일: 하계계절학기

7월
7월
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
 
     
8월
8월
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
∙15일: 광복절
∙16일: 20178년도 후기 학위수여식
∙19~22일 : 수강신청
∙22~23, 26일 : 현금등록
9월
9월
             
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
∙2일: 개강일
∙5~6, 9일 : 수강정정
∙12~14일 : 추석휴일
∙27일 : 수업일수 1/4선
10월
10월
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

∙1일: 학기경과일수 30일째
∙3일: 개천절
∙9일: 한글날
∙10일: 수업일수 1/3선
∙22일: 개교기념일 (학원설립기념일)
∙23~25, 28~29일 : 중간시험

∙29일 : 수업일수 1/2선

∙31일 : 학기경과일수 60일 째

11월
11월
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
∙14일: 수업일수 2/3선
∙22일: 수업일수 3/4선
∙30일: 학기경과일수 90일 째
12월
12월
             
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

∙9~13일 : 수업보강일
∙16~20일 : 기말시험

∙21일 : 동계방학시작일

∙23일 ~ 1월 14일 : 동계계절학기 

∙25일 : 성탄절
∙31일: 종무식

2020년
1월
1월
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

·1일: 신정
·2일: 시무식

 

 

∙24 ~ 26일 : 설날휴일

∙27일 : 대체휴일(설날)

2020년
2월
2월
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
∙15일: 2019학년도 전기 학위수여식
∙17~20일 : 수강신청
∙20~21, 24일 : 현금등록